آموزش تعیین سایز انگشت

یک تکه کاغذ ، پارچه یا حتی نخ را دور حلقه انگشت خود بپیچید. ابتدا و انتهای آن را علامت بزنید و در آخر طول نوار کاغذ را در کنار خط کش یا متر قرار دهید تا اندازه دقیق آن در میلی متر به دست آید. چندین بار اندازه را درست کنید و در صورت شک و تردید در مورد اندازه میتوانید مقدار بیشتری سفارش دهید. بهتر است هنگام سرد بودن دستان خود این کار را انجام ندهید .

تعین سایز انگشت

 

نقره سرا