شیوه ارسال

شیوه ارسال در نقره سرا :

تمامی هزینه ارسال در نقره سرا رایگان بوده و تیم نقره سرا تمامن هزینه ارسال با پست پیشتاز و بیمه نامه را پرداخت نموده

 

پست

 

 

مدت زمان رسیدن کالا :

بنا بر اطلاعه شرکت پست زمان رسیدن کالا در پست پیشتاز 3 روز کاری ولی برای کیش 5 روز میباشد

 

سه روز کاری

 

نکته قابل توجه که تمامی اجناس خریداری شده توسز شما همان روز ارسال میشود

با تشکر از حسن انتخاب شما